• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2017 - NAKAONSAWANGODMALL SITE - Custom text here

(ขอเชิญร่วมงานเทศกาลกินเจศูนย์ท่ารถประจำปี 59-60) จัดขึ้นวันที่ .. ถึงวันที่ .. เดือน ... ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ศูนย์การค้านครสวรรค์ ภายในงานมีอาหารเจให้ทานฟรี พร้อมกับแจกอาหารเจ

คณะกรรมการจัดงานประจำปี 2559-2560 ถูกคัดเลือกโดยเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศูนย์การค้านครสวรรค์ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม งานเทศกาลต่างๆ งานเพื่อชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

อักษรแดง บนพื้นเหลือง เขียนว่า "ไจ" หรือ "เจ" มีความหมายว่า "ของไม่มีคาว" สีแดงเป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลในชีวิต ส่วนสีเหลืองเป็นสีของพุทธศาสนา หรือผู้ทรงศีลได้ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และการตั้งอยู่ในศีลตลอดช่วงระยะเวลา 9 วัน 9 คืน

f t g